Odmawiajcie codziennie różaniec!

- powiedziała Matka Boża w Fatimie.
„Różaniec Święty jest moją ulubioną
modlitwą"
( Jan Paweł II)

*Cóż takiego ma w sobie ta modlitwa, że sama
Matka Boża do niej zachęca?
Modlitwa różańcowa to najpopularniejsza modlitwa Kościoła
katolickiego. Jest łatwa i prosta do odmawiania.

Prowadzi do centrum tajemnic wiary chrześcijańskiej.
Tym samym staje się najprostszą szkołą kontemplacji
pozwalającej rozważać poszczególne wydarzenia z życia Zbawiciela.
Różaniec to patrzenie na życie Jezusa oczyma Maryi.
*Dlaczego warto modlić się na różańcu?
Matka Najświętsza prosi nas o Różaniec Święty, gdyż wtenczas możemy
rozeznać zbliżające się niezliczone ataki złych duchów i otrzymujemy
światło, jak możemy się bronić, aby nie ulec pokusie.
My nawet sobie nie wyobrażamy, jak wielka jest moc Różańca Święty
i jakimi względami darzy Matka Boża wiernych jego czcicieli!
Bł. Alanowi Matka Boża dała 15 obietnic za odmawianie Różańca Św.
Oto kilka z nich:
Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca,
otrzyma wyjątkowe łaski.
Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.
Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniom
nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez
niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w swojej
sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli
będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej, będzie godnym
życia wiecznego.
Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie Różańca.
Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy
obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór
Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem
przeznaczenia do nieba.

Komentarze

Popularne posty